CANZONA DI SUDDACARO

stratta di u ghjurnali di l’alivi

U pranzu samerinu

Stasera sullacarinchi
Hanu armatu ball’é sonnu
Si magnanu lu sameri
Di francescu Tarabonu ,
Un samirellu d’un paesi
Di lu pesu d’un muntonu

Hanu chjamatu à Micheli
Macillaru rinumatu
Dicendu:Tombacci quistu
E n’un guarda lu piccatu ,
Ed a magna la to parti
ancu tù saré invitatu

Dopu tombu é scurticatu
L’hannu purtatu in cucina
Subit’é satu mandatu
In casa di Francischina
Ch’ellu fussi priparatu
A nov’or di sirintina

Ma la corscia Francischina
S’ha tagliatu guasi un dittu
Dendu capu à lu sameri
Priparendu l’arrustitu
Sulamenti era Micheli
Chi duvia essa punitu .

A li nov’ori pricisi
La tola era priparata
Si saria guasi dittu
Ch’ellu c’era una spusata
Salamu bonu e prisutu
So stati la prim’intrata .

Finitu di manghia quistu
E vinutu l’arranghiatu
E piaciutu a tutt’ognunu
Parch’era ben priparatu ;
Lu manghiava ancu Francescu
S’ell’era statu chiamatu

E Paulu muinaghju
Lu mi amicu fidatu
A manghia stu bellu pranzu
Manch’ellu nunn’ha mancatu
Ma so piglielmu e Biasginu
Li piu chi n’hani sciaccatu

Giuvanni lu bastilicacciu
Un s’é fattu disonoru
S’é missu subitu in tracciu
A manghia senza timori
Si n’ha pigliatu un pizettu
Ancu Ignaziu crepacori

Ancu Donu Casanova
Incu Santu lu cucinu
nun si so fatti vargogna
A stu pranzu samerinu
S’hanu presu ancu lu capu
Da fassi un bon spuntinu

Ancu Dumenic’Antonu
Ha dittu : un mancaraghju
Du me pezzu cume tutti
Anc’eiu lu manghiaragiu
Ma junt’a mettasi a tola
S’é mancatu di curagiu

Or’ancu Lancialandera
S’é trovu in questa cumbina
Si n’ha fattu un’impazata
Di sta carni samirina
Po s’ha pigliatu la pelli
Par fassi una filacchina

Incu Giovanni Casalta
Ci aghiu discorsu in
parsonna
M’ha dittu : « la cucinara
Si merita la curona
Ghiuru se aghiu manghiatu
Mai robba cusi bona

Tutti quanti l’invitati
Si ni tecchi a cripera
Tempu vinutu lu piattu
Era biutatu a spiccera
Ma bastaria ch’in corpu
Un sentiti la runchera

La mattina tutti quanti
l’asini di u paesi
Erani tutti aduniti
E tutti tristi é offesi
Anch’elli di quest’affari
Si so firmati surpresi

Traduire